?óng

Khai gi?ng l?p t?a c? qu? trang trí t?i ph??ng phú h?u ngày 24/10/2019

Tr??ng TCN ?SG k?t h?p v?i H?i Liên Hi?p Ph? N? p. Phú H?u khai gi?ng l?p t?a c??trong kh?ng khi? han hoan va? vui t??i.

湖北快3实时计划Các h?c viên? c?a ?l?p h?c?t?a c? qu? trang trí có m?t t?i s?nh tr??ng v?i n? c??i t??i t?n và s? ph?n kh?i r?ng ng?i trên m?i g??ng m?t h?c viên.

M?t s? hình ?nh l? Khai gi?ng n?m h?c m?i:

Bu?i L? khai gi?ng l?p h?c t?a c? qu? trang trí ?? k?t thúc t?t ??p. V?i kh?ng khí vui t??i trên g??ng m?t giáo viên, h?c viên.

TCN –??SG?

Th?ng tin liên quan